Missie en visie

Missie en visie

Aanbod van vandaag

Hierdoor ontstaan er hiaten in het aanbod van vandaag. 

Het bestaande middenveld, de scholen, de overheid kan niet op al deze snelle veranderingen en de consequenties ervan een antwoord bieden. 
Als burger in een grootstad ben je dikwijls getuige van subtiele en minder subtiele uitsluitingsmechanismen.  Dit zelf beleven zorgt voor frustratie, laag zelfbeeld, onzekerheid. 


Hierdoor trekken we ons gemakkelijk terug in eigen gemeenschap waar het ‘veiliger’ vertoeven is. 


Ingesloten in eigen gemeenschap bevordert dan weer de uitvergroting van stereotypen en vooroordelen van de andere gemeenschappen. 
Dit leidt heel dikwijls bij sporadische ontmoetingen wat we ‘cultuurclashes’ noemen en raken we samen vast in een negatieve spiraal. 

Samen Voor Morgen is actief in Brussel

Samen Voor Morgen wil dit tegengaan door met verschillende gemeenschappen tools te ontwikkelen die verbinden. Die ons leren omgaan met de ‘andere’, die ONS leren door en met de andere. 
Deze laagdrempelige tools zijn hoofdzakelijk mobiel omdat ze fysiek ingezet kunnen worden waar nodig. 
Samen Voor Morgen is actief in de grootstad Brussel, maar is niet bang om te verbinden met daarbuiten. 
Samen Voor Morgen faciliteert met de gemeenschappen activiteiten waarvoor mensen samen moeten werken, spreken, overleggen.  
Kinderen en jongeren zijn dikwijls het startpunt gezien iedereen het beste voor heeft met zijn of haar kinderen. Via de kinderen en jongeren willen we ook in contact gaan met ouders en buren net als anderen. Met steeds als doel om te verbinden, te ontmoeten en te luisteren. 
We zijn niet naïef en weten heel goed dat mensen verschillen en dat is ook heel oké. Maar we willen wel via onze tools erop blijven toezien en stimuleren dat mensen blijven verbinden, blijven luisteren, blijven samen activiteiten doen.