Mobiele ateliers van SVM…

Trek met Samen Voor Morgen de stad in.

Ontdek talrijke culturen en verschillende wijken want diversiteit kleurt onze samenleving en iedereen mag daar trots op zijn. Samen Voor Morgen  maakt met haar mobiele tools kinderen, jongeren en volwassenen bewuster van diversiteit en hoe je die omarmt, waardeert en respecteert ongeacht religie, afkomst, huidskleur, geslacht of geaardheid. Diversiteit is geen abstract begrip, maar een handeling.

Daarom trekt Samen Voor Morgen met haar mobiele oven en leescaravan naar wijken waar nauwelijks een buurtdynamiek bestaat, wijken met zeer geringe aanbod aan buurtactiviteiten. In die wijken brengt Samen Voor Morgen het leven in brouwerij, door haar mobiliteit komt de vzw tot aan ieders voordeur via deze weg slaat de vzw bruggen tussen verschillende gemeenschappen en legt linken met haar socio - culturele partners.

Daarnaast organiseert Samen Voor Morgen maandelijks mamacafé voor moeders, een moment voor uitwisseling van ervaringen en info. Binnen deze praatgroep worden moeders aangezet tot nadenken over verschillende onderwerpen, zoals opvoeding, onderwijs, samenleving, maatschappelijke ontwikkelingen, huisvesting en ect. De praatgroep kan overal plaatsvinden, zo worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals culturele uitstappen, vormingen, kookworkshops, creatieve ateliers en enz.

Hiermee zijn de eerste stappen gezet naar een mooie "wij - samenleving" waarin iedereen aanvaard wordt omwille van zijn unieke persoonlijke kenmerken. Op verschillende niveaus laat Samen Voor Morgen  jong en oud ontmoeten, verbinden via dialoog en stimuleert culturele uitwisseling tussen gemeenschappen.

De mobiele ateliers zijn in drie luiken onderverdeeld, namelijk :

• Mobiele oven
• Leesmobiel "De Leesmusketiers"
• Mamacafé